Algemene Vergadering 2021.

Het bestuursorgaan heeft de beslissing genomen de Algemene Vergadering te organiseren op zaterdag 26 juni 2021 om 11 uur in de Leboutte zaal, indien de sanitaire maatregelen het ons toelaten. (Indien  de AV op deze datum niet kan doorgaan, wordt u op tijd verwittigd.)

Tijdens deze vergadering, zullen de nieuwe statuten ter goedkeuring van de AV voorgesteld. De goedkeuring van de statuten vraagt de aanwezigheid  van 2/3 van de effectieve leden van het HDV. Indien deze quota niet bereikt wordt, zal een bijkomende buitengewone AV plaats grijpen op woensdag 13 oktober 15 uur om over de statuten te stemmen.

U vindt het voorstel van de nieuwe statuten  op deze bladzijde.

U vindt de uitnodiging voor deze AV HIER op het einde van het document.

28 maart 2021    

Algemene Vergadering 2021.

Het bestuursorgaan heeft de beslissing genomen de Algemene Vergadering te organiseren op zaterdag 26 juni 2021 om 11 uur in de Leboutte zaal, indien de sanitaire maatregelen het ons toelaten. (Indien  de AV op deze datum niet kan doorgaan, wordt u op tijd verwittigd.)

Tijdens deze vergadering, zullen de nieuwe statuten ter goedkeuring van de AV voorgesteld. De goedkeuring van de statuten vraagt de aanwezigheid  van 2/3 van de effectieve leden van het HDV. Indien deze quota niet bereikt wordt, zal een bijkomende buitengewone AV plaats grijpen op woensdag 13 oktober 15 uur om over de statuten te stemmen.

U vindt het voorstel van de nieuwe statuten  op deze bladzijde.

U vindt de uitnodiging voor deze AV HIER op het einde van het document.

 

20 januari 2021

In deze tijden van Covid-19, zijn de bar, het restaurant en de vergaderzalen tot nader order gesloten;

De geldende regels met betrekking tot Covid-19 BLIJVEN van strikte toepassing. U kunt ze HIER vinden.

Voor meer informatie gelieve de Secretaris-generaal Nicolas Minguet te contacteren:

 

1 october 2020

Onze gerant, de Heer Hieu Nguyen, heeft Het huis der Vleugels op 30 september verlaten.
Gezien de crisis die door Covid-19 in de horeca werd veroorzaakt, vroeg de vervanger om uitstel voor de overname
Ondertussen zal het Bestuursorgaan van Het Huis der Vleugels de werking van Het Huis blijven verzekeren voor zowel de verenigingen die eraan verbonden zijn als voor de huurders.
Het volgende is mogelijk: vergaderingen in de Grote Zaal (Leboutte) in de Raadszaal en in de kleine vergaderzaal op de 2e verdieping.
In deze tijden van Covid-19, zijn de bar en het restaurant  tot nader order gesloten.
Op dit moment worden de mogelijkheden inzake gebruik van de bar en het verstrekken van maaltijden voor onze verenigingen onderzocht.
De geldende regels met betrekking tot Covid-19 zijn van strikte toepassing.

     
           15/04/2020
           Algemene Vergadering 2020
Op deze bladzij, vindt u het rapport van de Algemene Vergadering van 11 maart 2020
          12/12/2019
          Nieuwjaardrink

De voorzitter en de leden van de Raad van bestuur nodigen alle leden van Het Huis der Vleugels uit op de Nieuwjaardrink. Die zal in onze bar  op 8 januari van 11u00 tot 13u00 plaats vinden en wordt in samenwerking met de “Vieilles Tiges” georganiseerd.

          30/11/2019
          Uitreiking van de  Prijs Marie Monseur-Fontaine 2019

De plechtige uitreiking van de Prijs  Marie Monseur-Fontaine  heeft  op 30 november 2019 in de zaal Leboutte in Het Huis der Vleugels plaats gevonden. Meer lezen….

          28/06/2019
          Uitreiking van de  Prijs Marie Monseur-Fontaine 2019

De Marie Monseur-Fontaine prijsuitreiking zal plaats vinden op 30 november 2019 in de zaal Leboutte in Het Huis der Vleugels.
Alle leden van het Huis der Vleugels  zijn van harte welkom om deel te nemen. Persoonlijke uitnodigingen worden te zijner tijd verzonden.

          27/03/2019
           Laureaat van de  Prijs Marie Monseur-Fontaine 2019

De Raad van Bestuur van Het Huis der Vleugels heeft Commandant Vlieger Günther VANDEPUTTE, piloot van de 10de Tactische Wing van de Luchtcomponent, als laureaat van de Prijs Marie Monseur-Fontaine 2018 aangeduid.
Onze hartelijke felicitaties aan “Gunny”.
De overhandiging van de Prijs aan de laureaat zal tijdens een plichtigheid  in Het Huis der Vleugels, in de loop van de laatste trimester van 2019,  plaats vinden. Talrijke personaliteiten van de luchtvaart zullen uitgenodigd worden. De juiste datum wordt later vermeld.

01/12/2018
          Nieuwe huurder op het Duplex op 6&7de verdieping

Het Duplex appartement werd tijdens de maanden oktober en november totaal gerenoveerd en aangepast aan de actuele normen.
Wij hebben zeer snel een nieuwe huurder gevonden. Hij huurt de Duplex sinds 20 november.
Wij heten hem welkom in Het Huis der Vleugels.

 01/12/2018
 Overlijden van onze Erevoorzitter Camille GOOSSENS

Onze voormalige voorzitter en erevoorzitter , Generaal-majoor Vlieger buiten dienst Camille Goossens is op 1 december overleden. Hij was 83. De afscheidsplechtigheid heeft op vrijdag 7 december  in de Sint Martinusbaziliek te Halle plaats gevonden.
Camille Goossens is voorzitter van de raad van bestuur van Het Huis der Vleugels gedurende 22 jaar geweest.
De voorzitter en alle leden van Het Huis der Vleugels bieden de familie hun diepste deelneming aan.

01/09/2018
Verhoging van het bedrag van de PRIJS Marie MONSEUR-FONTAINE
Tijdens de Raad van Bestuur van 30 augustus 2018, werd de beslissing genomen het bedrag van de Prijs MMF dat tot nu toe  1.250€ was, tot 2.500€ te verhogen. Meer details onder het rubriek “PRIJS MARIE MONSEUR_FONTAINE”