Het Huis der Vleugels…….

Het Huis der Vleugels  (HDV) is een v.z.w. eigenaar van een gebouw van 9 verdiepingen op Nr 1 van de Montoyerstraat in Brussel.
Het HDV heeft vandaag tot doel de mogelijkheid  te bieden aan verenigingen, clubs, vriendenkringen…enz..die een band met de luchtvaart hebben, om hun sociale zetel op ons adressen in te schrijven . Zo kunnen ze ook aan concurrentiële prijzen op de volgende faciliteiten rekenen:  een grote polyvalente zaal (geschikt voor conferenties, algemene vergaderingen, banketten, recepties…), twee vergaderzalen, een klein restaurant en een “Aviation Bar” van de jaren zestig.
Een dertigtal verenigingen zijn vandaag “gebonden” aan Het Huis der Vleugels.

Om deze diensten te kunnen aanbieden en het gebouw  onderhouden, is de rest van het gebouw verhuurd (bureaus en appartementen).

De historiek van Het Huis der Vleugels beschrijft zijn evolutie sinds zijn oprichting in 1937.

 

News      News       News  

FLASH 

28 MAART 2020

De onderstaande maatregelen worden  tot 19 april verlengd

13 MAART 2020

Mededeling aan alle verenigingen met activiteiten in Het Huis der Vleugels

In overeenstemming met de richtlijnen van de federale regering zal Het Huis der Vleugels  alle activiteiten stopzetten van middernacht vanavond ( 13 maart) en ten minste tot middernacht 3 april.
De bar, het restaurant, de vergaderzalen en de grote Lebouttezaal zijn in deze periode dan ook niet meer toegankelijk.
Alle geplande activiteiten moeten worden verwijderd / uitgesteld.
     
           15/01/2020
           Algemene Vergadering 2020

De jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op 11 maart 2020 om 16.00 uur in de Leboutte-zaal, volgens de AV van de VTB. Alle leden van het Huis der Vleugels  zijn van harte uitgenodigd. Registratieformulieren kunnen hier worden gedownload.

Alleen effectieve leden hebben stemrecht.

          12/12/2019
          Nieuwjaardrink

De voorzitter en de leden van de Raad van bestuur nodigen alle leden van Het Huis der Vleugels uit op de Nieuwjaardrink. Die zal in onze bar  op 8 januari van 11u00 tot 13u00 plaats vinden en wordt in samenwerking met de “Vieilles Tiges” georganiseerd.

          30/11/2019
          Uitreiking van de  Prijs Marie Monseur-Fontaine 2019

De plechtige uitreiking van de Prijs  Marie Monseur-Fontaine  heeft  op 30 november 2019 in de zaal Leboutte in Het Huis der Vleugels plaats gevonden. Meer lezen….

          28/06/2019
          Uitreiking van de  Prijs Marie Monseur-Fontaine 2019

De Marie Monseur-Fontaine prijsuitreiking zal plaats vinden op 30 november 2019 in de zaal Leboutte in Het Huis der Vleugels.
Alle leden van het Huis der Vleugels  zijn van harte welkom om deel te nemen. Persoonlijke uitnodigingen worden te zijner tijd verzonden.

          27/03/2019
           Laureaat van de  Prijs Marie Monseur-Fontaine 2019

De Raad van Bestuur van Het Huis der Vleugels heeft Commandant Vlieger Günther VANDEPUTTE, piloot van de 10de Tactische Wing van de Luchtcomponent, als laureaat van de Prijs Marie Monseur-Fontaine 2018 aangeduid.
Onze hartelijke felicitaties aan “Gunny”.
De overhandiging van de Prijs aan de laureaat zal tijdens een plichtigheid  in Het Huis der Vleugels, in de loop van de laatste trimester van 2019,  plaats vinden. Talrijke personaliteiten van de luchtvaart zullen uitgenodigd worden. De juiste datum wordt later vermeld.