Het Huis der Vleugels…….

Het Huis der Vleugels  (HDV) is een v.z.w. eigenaar van een gebouw van 9 verdiepingen op Nr 1 van de Montoyerstraat in Brussel.
Het HDV heeft vandaag tot doel de mogelijkheid  te bieden aan verenigingen, clubs, vriendenkringen…enz..die een band met de luchtvaart hebben, om hun sociale zetel op ons adres in te schrijven . Zo kunnen ze ook aan concurrentiële prijzen op de volgende faciliteiten rekenen:  een grote polyvalente zaal (geschikt voor conferenties, algemene vergaderingen, banketten, recepties…), twee vergaderzalen, een klein restaurant en een “Aviation Bar” van de jaren zestig.
Een dertigtal verenigingen zijn vandaag “gebonden” aan Het Huis der Vleugels.

Om deze diensten te kunnen aanbieden en het gebouw  te onderhouden, wordt  de rest van het gebouw verhuurd (burelen en appartement).

Het beheer van de zalen en van het restaurant wordt toevertrouwd aan een gerant. Hij is degene die u kunt contacteren voor elke zaal- of maaltijdreservering. Zijn contactgegevens vindt u op de contactpagina van deze site.

De historiek van Het Huis der Vleugels beschrijft zijn evolutie sinds zijn oprichting in 1937.

News      News       News  

 

 31 augustus 2022

Beste leden,
Beste vrienden van Het Huis der Vleugels,

Helaas moeten we mededelen dat onze manager, de heer Samir Boungab, heeft besloten om zijn activiteiten binnen het Huis der Vleugels vanaf 01 september 2022 stop te zetten.

De bar en het restaurant zullen daarom tot nader order niet meer dagelijks geopend zijn 

Hij zal echter nog zorgen voor de al geboekte reserveringen (vergaderingen en maaltijden) voor de maand september. 

Als dit voor uw vereniging het geval is, wordt er door ons of door de heer Boungab contact met u opgenomen om de details van uw reservering af te handelen.

Het bestuursorgaan van het Huis der Vleugels zal zeer binnenkort bijeenkomen om de te nemen maatregelen voor de toekomst vast te stellen. Het maximum zal worden gedaan zodat onze verenigingen hun activiteiten binnen ons Huis kunnen blijven organiseren.

U wordt daarom gevraagd geduld te hebben en op deze beslissingen te wachten voordat u een reservering maakt bij Het Huis der Vleugels.

 

 30 juni 2022

Vanaf 01 juli tot en met 15 juli, voor alle reserveringen, bel naar Mr Pascal Debacker GSM Nr 0470 13 51 59.

 

 06 juni 2022

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat de huurprijzen van de zalen zijn gewijzigd.

U kunt de nieuwe prijzen  in dit document vinden.

 

 28 maart 2022

De statutaire Algemene Vergadering  en  de Buitengewone Algemene Vergadering voor de stemming over de nieuwe statuten hebben plaats gevonden op 9 maart 2022

De nieuwe statuten werden unaniem aanvaard.

 

 2 februari 2022

De statutaire algemene vergadering van Het Huis der Vleugels zal worden gehouden op 9 maart 2022. Het zal worden voorafgegaan door de buitengewone algemene vergadering voor de stemming over de nieuwe statuten van de vereniging.

Deze begint om 16.30 uur. Alle leden zijn uitgenodigd. Alleen effectieve leden die hun lidgeld voor 2022 hebben betaald, hebben  stemrecht.

 

  03 januari 2022

 

Welkom aan boord van de vlucht 2022!

 

Ter gelegenheid van dit nieuwe jaar, wenst het hele team u gezondheid en geluk.

Om dit nieuwe jaar voorspoediger te maken dan het vorige, laten we samenkomen.

“Geef uw steun aan de Horeca van het Huis Der Vleugels”

Om het nieuwe jaar goed te beginnen, nodigen wij u uit om op donderdag 6 januari een moment te delen rond een glaasje . De festiviteiten beginnen om 12 uur ‘middags.

Op het programma, proeverij van belegde broodjes en andere. Om het Driekoningenfeest te vieren, eindigen we met een lekkere Drie Koningentaart.

 

Om in de feeststemming te blijven, organiseren we in januari elke zondag een themalunch.

Menu aan 25 Euro (Exclusief dranken)

 

 Zondag 9 januari:   

Steen raclette en bijgerechten

Drie Koningentaart

Tombola en animatie

 

Zondag 16 januari:

Fondue bourguignonne en bijgerechten

Drie Koningentaart

Tombola en animatie

 

Zondag 23 januari:    

Brunch van de Vleugels

“Intercontinentale”

Tombola en animatie

 

Inlichtingen en reservatie per e-mail op het volgende adresEVENTS2022MDA@gmail.com of per telefoon op 0493 79 57 50

OPGELET:

Om deze feesten goed te laten verlopen, hebben we minimaal 25 personen per datum nodig, anders moeten we het evenement annuleren.

Ons etablissement verbindt zich ertoe de geldende sanitaire voorschriften na te leven.

Vergeet uw CST (Covid Safe Ticket) en uw masker niet.

29 november 2021

Onze bar is opnieuw open!

Na het upgraden van elektriciteit en een serieuze verbouwing heeft onze manager de bar aangekleed met nieuw meubilair. De wanddecoratie is ook aangepast met behoud van de “luchtvaart”-geest.
Het concept van het gebruik van de bar is ook herzien om aan te passen aan variaties in Covid-maatregelen. De bar is nu van maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 22.00 uur. Het is mogelijk om er te lunchen en dineren voor 20 personen. Indien er meer dan 20 personen willen eten, kan de mezzanine van de  Leboutte-zaal ook 20 extra personen herbergen. De Leboutte-zaal is gereserveerd voor de grootste evenementen … zodra ze geautoriseerd zijn.

We nodigen u uit om niet alleen de foto’s van de “nieuwe” bar te ontdekken op de Facebookpagina van onze manager, maar vooral om er iets te komen drinken of eten.

Vergeet u CST (Covid Safe Ticket) en je masker niet en respecteer de geldende gezondheidsmaatregelen.

 

21 oktober 2021

Update betreffende de HORECA installaties

Tot op heden zijn de Raadzaal (vergaderzaal voor maximaal 25 personen) en de Leboutte zaal (polyvalente zaal voor maximaal 100+ personen) operationeel.
De bar is nog in verbouwing en “zou” jullie vanaf 15 november moeten kunnen verwelkomen.
Ons oude restaurant in de kelders zal vanwege de geldende veiligheidsvoorschriften niet meer als zodanig worden gebruikt.
Onze beheerder heeft daarom tijdelijk de bar- en restaurantactiviteiten in de zaal Leboutte gehergroepeerd. Ze zijn elke werkdag bereikbaar van 11u tot 14u30.
Alle faciliteiten zijn nu open voor het publiek.
Net als voorheen kunnen de zalen, de bar en het restaurant worden gereserveerd voor activiteiten.
Ga, voor meer informatie, naar de pagina “Faciliteiten” van onze website.

 

25 juli 2021                

ONZE INSTALLATIES ZIJN TERUG OPEN VANAF 01 SEPTEMBER

We zijn verheugd aan te kondigen dat vanaf 1 september een nieuwe beheerder voor het HORECA-gedeelte en de polyvalente zalen in functie zal treden. Dit is meneer Samir Boungab. Het beheer ter plaatse wordt verzorgd door de heer Laurent Legrand (Enzo).
De geldende gezondheidsregels zijn uiteraard van toepassing en zullen u via deze website worden meegedeeld naarmate ze evolueren.
De installaties zijn gesloten tot en met 31 augustus.
Reserveren voor evenementen na 01 september kan nu via het volgende e-mailadres: Catering.MDA@gmail.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris-generaal:
E-mail: mdahdv@gmail.com.        GSM: 0477/18 38 03

24 juli 2021    

Verslag van de Algemene Vergadering 2021.

U vindt het verslag van de algemene vergadering van 26/06/2021onder deze link :  Verslag AV 2021

28 maart 2021    

Algemene Vergadering 2021.

Het bestuursorgaan heeft de beslissing genomen de Algemene Vergadering te organiseren op zaterdag 26 juni 2021 om 11 uur in de Leboutte zaal, indien de sanitaire maatregelen het ons toelaten. (Indien  de AV op deze datum niet kan doorgaan, wordt u op tijd verwittigd.)

Tijdens deze vergadering, zullen de nieuwe statuten ter goedkeuring van de AV voorgesteld. De goedkeuring van de statuten vraagt de aanwezigheid  van 2/3 van de effectieve leden van het HDV. Indien deze quota niet bereikt wordt, zal een bijkomende buitengewone AV plaats grijpen op woensdag 13 oktober 15 uur om over de statuten te stemmen.

U vindt het voorstel van de nieuwe statuten  op deze bladzijde.

U vindt de uitnodiging voor deze AV HIER op het einde van het document.

 

20 januari 2021

In deze tijden van Covid-19, zijn de bar, het restaurant en de vergaderzalen tot nader order gesloten;

De geldende regels met betrekking tot Covid-19 BLIJVEN van strikte toepassing. U kunt ze HIER vinden.

Voor meer informatie gelieve de Secretaris-generaal Nicolas Minguet te contacteren:

 

1 october 2020

Onze gerant, de Heer Hieu Nguyen, heeft Het huis der Vleugels op 30 september verlaten.
Gezien de crisis die door Covid-19 in de horeca werd veroorzaakt, vroeg de vervanger om uitstel voor de overname
Ondertussen zal het Bestuursorgaan van Het Huis der Vleugels de werking van Het Huis blijven verzekeren voor zowel de verenigingen die eraan verbonden zijn als voor de huurders.
Het volgende is mogelijk: vergaderingen in de Grote Zaal (Leboutte) in de Raadszaal en in de kleine vergaderzaal op de 2e verdieping.
In deze tijden van Covid-19, zijn de bar en het restaurant  tot nader order gesloten.
Op dit moment worden de mogelijkheden inzake gebruik van de bar en het verstrekken van maaltijden voor onze verenigingen onderzocht.
De geldende regels met betrekking tot Covid-19 zijn van strikte toepassing.

     
           15/04/2020
           Algemene Vergadering 2020
Op deze bladzij, vindt u het rapport van de Algemene Vergadering van 11 maart 2020
          12/12/2019
          Nieuwjaardrink

De voorzitter en de leden van de Raad van bestuur nodigen alle leden van Het Huis der Vleugels uit op de Nieuwjaardrink. Die zal in onze bar  op 8 januari van 11u00 tot 13u00 plaats vinden en wordt in samenwerking met de “Vieilles Tiges” georganiseerd.

          30/11/2019
          Uitreiking van de  Prijs Marie Monseur-Fontaine 2019

De plechtige uitreiking van de Prijs  Marie Monseur-Fontaine  heeft  op 30 november 2019 in de zaal Leboutte in Het Huis der Vleugels plaats gevonden. Meer lezen….

          28/06/2019
          Uitreiking van de  Prijs Marie Monseur-Fontaine 2019

De Marie Monseur-Fontaine prijsuitreiking zal plaats vinden op 30 november 2019 in de zaal Leboutte in Het Huis der Vleugels.
Alle leden van het Huis der Vleugels  zijn van harte welkom om deel te nemen. Persoonlijke uitnodigingen worden te zijner tijd verzonden.

          27/03/2019
           Laureaat van de  Prijs Marie Monseur-Fontaine 2019

De Raad van Bestuur van Het Huis der Vleugels heeft Commandant Vlieger Günther VANDEPUTTE, piloot van de 10de Tactische Wing van de Luchtcomponent, als laureaat van de Prijs Marie Monseur-Fontaine 2018 aangeduid.
Onze hartelijke felicitaties aan “Gunny”.
De overhandiging van de Prijs aan de laureaat zal tijdens een plichtigheid  in Het Huis der Vleugels, in de loop van de laatste trimester van 2019,  plaats vinden. Talrijke personaliteiten van de luchtvaart zullen uitgenodigd worden. De juiste datum wordt later vermeld.