Het Huishoudelijk Reglement is in herziening in functie van de nieuwe statuten