De laureaat voor de PMMF 2019, op voorstel van de Commandant Aircomponent, is Cdt. Vl. Günther “Gunny” Vandeputte, F16 piloot in de 10 W Tac te Kleine-Brogel. Gunny is geen laureaat voor één opmerkelijk vliegfeit, maar de toekenning prijs is de erkenning voor zijn jarenlang opmerkelijk engagement en geleverde prestaties in diverse functies en verantwoordelijkheden binnen de operationele tewerkstelling van de F16, zowel binnen zijn smaldeel als in nationaal en internationaal verband. Het HdV ziet deze toekenning PMMF 2019 ook als een erkenning voor de inzet in diverse strijdtonelen de laatste decennia van de ganse F16 community voor de veiligheid en de internationale reputatie van België.

De uitreiking van de PMMF 2019 vond op 30 november 19 plaats in het HdV in aanwezigheid van de Aircomponent Commander GenMaj Vl F Vansina en talrijke Luchtmacht prominenten.

De keynote spreker Prof. Dr. Alexander Mattelaer, Vice-decaan van het Instituut Europese Studies aan de Vrije Universiteit Brussel, hield een opmerkelijke uiteenzetting onder de titel “the strategic resonance of Belgian Airpower”. Hierin werd het belang aangetoond van de Belgische F16 inzet in diverse conflicten voor de verdediging van onze waarden en de internationale uitstraling van België.

In zijn dankwoordje stelde Gunny dat al zijn F16 collega-piloten dag na dag met dezelfde toewijding en professionaliteit als hemzelf in de cockpit en op de grond hun job uitvoeren op alle frontlijnen waar ze ingezet worden.

De ceremonie werd besloten met een receptie aangeboden door het HdV.

 

PMMF Gunnyjpeg