Ieder jaar wordt de prijs Marie Monseur-Fontaine uitgereikt aan een Belgische vliegenier die een opmerkelijke prestatie leverde.
Deze prijs bestaat sinds 1951 en bedroeg 1.250 €. Sinds 2018, is het bedrag 2.500€. Als er op een bepaald jaar geen laureaat is, wordt het bedrag 5.000€ voor het jaar nadien. Indien er opnieuw het volgende jaar geen laureaat is, blijft het bedrag 5.000€.

Mevrouw Marie Monseur was al van voor de eerste wereldoorlog gepassioneerd voor de Luchtvaart. Van in het begin toonde zij ook belangstelling voor “Het Huis der Vleugels”. Na haar overlijden in 1950, op 83 jarige leeftijd, liet ze een deel van haar bezittingen over aan de vzw en zij droeg “Het Huis der Vleugels” op om jaarlijks een prijs naar haar genoemd uit te reiken aan een Belgische vlieger.

Wie komt er voor in aanmerking?

Iedere vliegenier die een of bijzonder feit of belangrijke vliegprestatie heeft geleverd mag voorgesteld worden door de organisatie (burger of militair) waartoe hij behoort. De term “vliegenier” mag in zijn breedste betekenis geïnterpreteerd worden: bemanningslid van een vliegtuig, zweefvliegtuig, ULM enz…
De kandidatuur van een vliegenier die overleden is gedurende de prestatie of erna kan ook weerhouden worden. De jury komt ieder jaar samen gedurende het eerste trimester en bestaat uit de voorzitter en de leden van het Bestuursorgaan van “Het Huis der Vleugels”.
Het Huis der Vleugels kan ook een kandidaat voorstellen die niet noodzakelijk een lid is van een van deze Organisaties. Deze dient steeds te beantwoorden aan de term “vliegenier” zoals hiervoor in het reglement vermeld.

Indienen van de kandidaturen.
De kandidaturen moeten ten laatste op 30 maart van het betrokken jaar waarin de prijs wordt toegekend ingediend worden bij de secretaris-generaal van Het Huis der Vleugels, Montoyerstraat 1 bus 32 te 1000 Brussel.

De dossiers bestaan uit :
– een volledig curriculum vitae
– een gedetailleerd verslag over de feiten waarvoor de kandidaat wordt voorgedragen
Ze worden ingediend door de organisatie waarvan de kandidaat deel uit maakt (Aircomponent, Luchtvaartmaatschappij, Koninklijke Belgische Aeroclub,  Vieilles Tiges, Federaties enz…) of door het bestuursorgaan van Het Huis der Vleugels. Wanneer de kandidaat voorgesteld door het Bestuursorgaan van Het Huis der Vleugels, tevens lid van een Organisatie is, zal de nominatie in onderling overleg gebeuren.

De prijs Marie Monseur-Fontaine wordt uitgereikt in “Het Huis der Vleugels” op een door het Bestuursorgaan bepaalde datum.

Marie Monsieur-Fontaine